Translate100.com > Online prekladač


TRANSLATE100.COM - simultánny preklad do 99 jazykov s príkladmi použitia slov v kontexte. Náš prekladateľ používa technológiu strojového prekladu. Preklad je generovaný na základe štatistických modelov, ktorých parametre sú odvodené z analýzy dvojjazyčných textových korpusov. Na zlepšenie kvality prekladu sa používajú ďalšie pravidlá. Pre vysoko kvalitný preklad používajte interpunkčné znamienka a vyhýbajte sa miešaniu viacerých jazykov do zdrojového textu.
Populárne pokyny pre online preklad: